escort bayan maltepe escort kadıköy escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort
sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Türk Divanı Nedir? | Türk Divanı

Türk Divanı Nedir?

logoDivan; Türk Dil Kurumu sözlüğünde, Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. 2. ed. Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser. 3. Sedir 4. İslam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten kurul ve dairelere verilen ad 5. Belirli bir konu veya alan üzerine yapılan derin sohbet gibi anlamlara gelmektedir. Eskiden yüksek kademedeki devlet adamlarının kurdukları büyük meclis olarak tanımlanan Divan sözcüğünün Osmanlıda kullanılış şekillerine bakıldığında Sadrazam divanı, Kazasker divanı vb. adlarda divanların olduğu görülür. Padişahın önünde davaların görüldüğü meclisin adı da divan’dır. Tarihi süreç içerisinde “divan” sözcüğü teşkilatlanmanın göstergesi olarak veya devlet ve millet işlerinin karara bağlandığı bir müesseseyi tanımlamak için kullanılmıştır. Bu sitede ifade edilen “Türk Divanı” geçmişten gelen bu divan geleneğinin XXI. yüzyıldaki bir yansıması olarak düşünülse de geçmişte kurulmuş divanlardan farklı olarak Türk’ün tarihi, dili, kültürü ve davasının konu alındığı gönüllü bir oluşumun adıdır.

Türk Divanı Çankırı’da Türk tarihi, dili, kültürü ve davasına gönül vermiş, bu alanda araştırmalar, okumalar, projeler yapan ve bütün bunlardan haz alan bireylerin yüreklerinden gelen sese kulak vererek oluşturdukları bir birlikteliktir. Türk Divanı bu yönüyle günümüzdeki hiçbir siyasi, ideolojik,  ticari grupla ilişkisi ve rekabeti olmayan tamamen geçmişten günümüze Türk kültürünün yaşamasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında kafa yoran akademisyen, araştırmacı, öğretmen,  kamu görevlisi, öğrenci gibi toplumun içerisinden farklı statülere sahip bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları, tamamen sivil ve gönüllü bir harekettir.