escort bayan maltepe escort kadıköy escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort
sikis, sex izle, hd porno, porno izle, mobil porno, hd porno, erotik film, turkce porno, sikis izle, izmir escort, gaziantep escort, izmir escort, porno
Turkish History Education Journal’da Bir Kitap Kritiği | Türk Divanı

Turkish History Education Journal’da Bir Kitap Kritiği

cover_issue_5000017515_tr_TRGeçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayınlanmış olan Türk Divanı Editörü/Köşe Yazarı Yrd. Doç. Dr. Erhan Metin’in kaleme aldığı- Türk Ders Kitaplarında “Ermeniler” Cumhuriyetten Günümüze- başlıklı kitap çalışması Turkish History Education Journal (Türk Tarih Eğitimi Dergisi) yeni sayısında Yrd. Doç. Dr. Fatih Yazıcı tarafından incelenerek akademik açıdan değerlendirildi.

Kaleme aldığı yayın kritiğinde  Y. Doç. Dr. Fatih Yazıcı eser hakkındaki tespitlerini paylaştı. Yazıcı;   esere dair makalesinde -Türk Ders Kitaplarında “Ermeniler” Cumhuriyet’ten Günümüze- kitabını özet olarak  şöyle değerlendirmiştir;

“II. Meşrutiyet’ten bu yana tarih derslerinin en önemli amacı, ulusal kimliğin oluşması, sürdürülmesi ve desteklenmesi olmuştur. Ulusal kimliğin sınırları dışında kalan birçok kimlik ise bu süreç içerisinde kimi zaman görmezden gelinerek kimi zaman da kendisine yüklenen olumsuzluklar üzerinden ötekileştirilmiştir. Bu “öteki” kimliklerin başında hiç şüphesiz Ermeniler gelmektedir. Tarih eğitimcisi Erhan Metin’in Tarih Ders Kitaplarında “Ermeniler” Cumhuriyet’ten Günümüze adlı çalışması, Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni kimliğinin, tarih ders kitaplarına nasıl yansıdığını incelerken, aslında bir ötekileştirme serüvenini de bizlere sunuyor.

Metin, Cumhuriyet tarihi boyunca tarih ders kitaplarında Ermenilerin ele alınışını “Tek parti, Çok partili dönem ve Son dönem” olarak belirlediği üç farklı zaman aralığında incelemiş ve bu dönemlerin ders kitaplarını karşılaştırarak, Ermeni kimliğine yaklaşım biçimlerine dair değişim ve sürekliliğin izlerini takip etmiştir. Bu amaçla öncelikle “Türkiye’de Tarih Öğretiminin Amaçları”, “Türkiye’de Tarih Ders Kitapları” ve “Türk Okullarında Ermeni Meselesinin Öğretimi” gibi genelden özele inen başlıklarla konuya giriş yapılmıştır. Daha sonra ise “Türk Tarih Ders Kitaplarında ‘Ermeni’ Meselesi” üst başlığında “Tek Parti Dönemi Ders Kitaplarında ‘Ermeni’ Meselesi”, “Çok Partili Dönem Ders Kitaplarında ‘Ermeni’ Meselesi” ve “Son Dönem Ders Kitaplarında ‘Ermeni’ Meselesi” alt başlıklarıyla, çalışmanın özgün kısmını oluşturan tarih ders kitabı incelemeleri, kronolojik bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu başlıklandırma yazarın, Türk tarihyazım ve öğretimindeki, Ermenileri tarihte bir “mesele/sorun” olarak değerlendiren yaygın anlayışı paylaştığını göstermesi bakımından da önemlidir…” 

SONUÇ

“Araştırmacının bakış açısından, dünya görüşünden, incelediği konuya yaklaşımından etkilenmeyen bir sosyal bilim çalışması düşünülemez. Bu durum, yukarıdaki satırlarda incelenen Metin’in çalışması için geçerli olduğu gibi, onu eleştirel bir gözle değerlendirmeyi amaçlayan bu yayın kritiği için de geçerlidir. İki bakış açısı arasındaki farklılık, Metin’in tarih ders kitaplarında Ermenilerin ele alınış biçimine ilişkin yapmış olduğu bazı olumlu değerlendirmelerin, bu yazı boyunca tartışılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla yukarıda yapılan değerlendirmeleri, uzun ve yorucu bir araştırma sürecinin sonunda hazırlandığı belli olan Metin’in çalışmasının niteliği ile ilgi olarak değil, bir yaklaşım farklılığının sonucu olarak değerlendirmek gerekir. Özellikle azınlıklarla ilgili araştırmalarda sosyal bilimcinin kurmaya çalıştığı empati, bazı durumlarda sınırlı kalabilmektedir. Bu durumda konunun muhataplarını da araştırma kapsamına dâhil etmek, çalışmanın sınırlarını daha da genişletir. Nitekim yapılan bir araştırmada, tarih ders kitapları ile ilgili görüşlerine başvurulan Ermeni öğrenciler, yaşadıkları toplum içerisinde kendi kimliklerine dair bir farkındalığın olmadığını, yok sayıldıklarını, hatta dışlandıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri olarak da tarih derslerinde ve dolayısıyla tarih ders kitaplarında kendi kimliklerinin aktarımında kullanılan ötekileştirici söylemi belirtmişlerdir (Yazıcı, 2015).

IMG_2016Türkler ve Ermeniler, Anadolu coğrafyasında yaklaşık bin yıl boyunca birlikte yaşayan iki halktır. Ötekileştirici söylemin kaynağı ise, tarih ders kitaplarında Ermenilerle ilgili anlatımın, iki halk arasında yüzyıllar boyu devam eden ilişkinin sorunlu olan son 30-40 yılına odaklanılmış olmasıdır. Dolayısıyla Ermeniler, tarih ders kitaplarında bir “sorun/mesele” olarak yer bulabilmiştir. İlgili bölümlerin temel amacının, soykırım iddialarına cevap vermek olduğu da göz önünde bulundurulursa, Türkiye’nin tarih öğretiminde Türk-Ermeni ilişkilerinin ne kadar sığ bir çerçeveye oturtulduğu daha iyi anlaşılacaktır. Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de okutulan tarih ders kitaplarına haksızlık yapmamak adına son olarak belirtmek gerekir ki, Ermenistan’da okutulan ders kitaplarındaki Türk imgesi, Türkiye’de okutulan ders kitaplarındaki Ermeni imgesinden çok da farklı değildir. Ermenistan ders kitaplarında “Türklerin Türk olmayan Müslüman halkları Türkleştirmeye çalıştığı, Hıristiyanları yok etmeyi planladıkları, Ermenileri ise “kitlesel olarak sürgün ve katlettikleri” vurgulanmaktadır. Ermeni tarih ders kitaplarında Türkler genellikle “katleden, öldüren, yok eden, tehlikeli, mahrum eden, korkutan, cani, sürgün eden” gibi ifadelerle nitelendirilmektedir (Deveci Bozkuş, 2015). Her iki ülkenin ders kitaplarında yer alan öteki imgesi farklı olmakla birlikte ötekileştirmenin dilinin aynı olduğu dikkat çekmektedir. Her iki ülkenin tarih ders kitaplarının henüz ötekileştirmeden ve önyargılardan arındığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla Metin’in “ortak bir tarih yazımı için Türk ders kitaplarının hazır olduğu” şeklindeki ifadelerini bir durum tespiti olarak değil, bir temenni olarak değerlendirmek gerekir. Bu temenninin gerçekleşmesi için de ders kitaplarındaki azınlık söylemini, bilimsel anlamda tartışmaya açan çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Metin’in kitabı böyle bir tartışmaya olanak tanıması bakımından da oldukça anlamlıdır.”

Kitap kritiğinin tamamını PDF olarak indir: Yayın Kritiği